Ücret Yönetimi


Turkon Holding’te çalışanın şirkete olan katkısı ve sorumluluk seviyesini değerlendiren ücretlendirme sistemi esastır. İş değerleme ve kademe sistemi çalışmalarının dikkate alındığı ücret yönetim sistemimiz; farklı sektörlerdeki şirketlerimizin yan haklar uygulamaları ile desteklenmektedir.