Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi


Turkon Holding A.Ş., güçlü ve işleyen kurumsal hafızanın temelini oluşturan bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak ele almaktadır. İş sürekliliğinin sağlanmasının yanında kurumun bilgi varlıklarına yönelik her türlü risk ve fırsatı, gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkelerine uygun olarak yönetmeyi amaçlar.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi, ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi, kurumsal kültür haline getirmeyi ve sürekli iyileştirme sağlamayı,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,
  • Bilgi varlıklarına ve güvenliğine yönelik riskleri, fırsatları ve tehdit ortamını sistematik olarak yönetmeyi,
  • Müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları dahil olmak üzere, tüm ilgili taraflar için güvenilir, yenilikçi ve butik hizmet anlayışına sadık bir firma olmayı,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmeyi,
  • Faaliyet gösterdiği tüm sahalarda bilgi güvenliği açısından öncü bir kuruluş olarak güvenlik ihlallerine karşı gerçekleştirilecek faaliyetler için gerekli kaynakları ve yatırımları yönetim olarak desteklemeyi

Taahhüt ederiz.